ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικοί Όροι χρήσης 
Η ιστοσελίδα transfersgreece διευθύνεται από την ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΕ και δ.τ. ZORPIDIS INCOMING με ΑΦΜ 094489741 και ΔΟΥ  ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. Η εταιρία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη με άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ MH.T.E. 0933E6000000098500.
Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, η κράτηση και η αγορά των προσφερόμενων  από την transfersgreece υπηρεσιών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στην συνέχεια. Η χρήση της παρούσας σελίδας καθώς και κάθε κράτηση ή αγορά υπηρεσιών από την εταιρία transfersgreece. Προϋποθέτει την γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.
Η εταιρία, ως τουριστικό γραφείο και διαχειριστής της παρούσας σελίδας, ενεργεί ως διαμεσολαβητής με τους παρόχους της εκάστοτε τουριστικής υπηρεσίας. Συστήνεται για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, να συμβουλεύεστε τους γενικούς όρους χρήσης του εκάστοτε παρόχου.
 
Χρήση της ιστοσελίδας
Ως προϋπόθεση για την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι:
1) Είστε τουλάχιστον 18 ετών.
2) Κατέχετε την δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις.
3) Κάνετε χρήση της παρούσας ιστοσελίδας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.
4) Κάνετε χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, μόνο για να πραγματοποιήσετε νόμιμες κρατήσεις για εσάς ή για κάποιο τρίτο πρόσωπο, για το οποίο είστε νόμιμα εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε.
5) Θα ενημερώσετε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο σχετικά με τους ισχύοντες όρους χρήσης για τις κρατήσεις που πραγματοποιείτε εκ μέρους του, συμπεριλαμβανομένων όλων των εφαρμοστέων κανόνων.
6) Όλες οι πληροφορίες που παραχωρείτε στην παρούσα ιστοσελίδα είναι αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις.
Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια , να αρνηθεί την πρόσβαση σε οποιονδήποτε στην παρούσα ιστοσελίδα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο σε περίπτωση παραβίασης των συγκεκριμένων γενικών όρων χρήσης. Ο χρήστης ευθύνεται για την τήρηση των όρων που θέτει ο εκάστοτε προμηθευτής.

Κράτηση
Η κράτηση που πραγματοποιεί ο χρήστης μέσω της ειδικής φόρμας κράτησης της ιστοσελίδας transfersgreece, αλλά και κάθε κράτηση που πραγματοποιείται είτε τηλεφωνικά είτε στα γραφεία της εταιρίας, συνεπάγεται την ρητή εντολή στην transfersgreece να διαμεσολαβήσει για την παροχή ταξιδιωτικής υπηρεσίας, η οποία φέρεται από τον εκάστοτε προμηθευτή. Η εντολή κράτησης δεσμεύει τον χρήστη σε κάθε περίπτωση.
Οι χρήστες θα μπορούν να κάνουν κρατήσεις μέσω της ιστοσελίδας και σε εκδρομές. Οι εκδρομές θα πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχει συμμετοχή τουλάχιστον 15 ατόμων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμμετοχή άνω των 15 ατόμων η πραγματοποίηση της εκδρομής θα ακυρώνεται.
Η transfersgreece θα προσπαθεί πάντα να ενημερώνει τον χρήστη στα στοιχεία επικοινωνίας που διαθέτει ( τηλέφωνο, e-mail, ) σε περίπτωση που προκύψει αλλαγή στις προσφερόμενες υπηρεσίες με δεδομένο ότι έχει λάβει έγκαιρη ενημέρωση από τον εκάστοτε προμηθευτή.
Για μεταθέσεις , καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων ή άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και προϊόντων του προμηθευτή η transfersgreece δεν φέρει  καμία απολύτως ευθύνη.

Επιβεβαίωση κράτησης
Σε περίπτωση κράτησης μέσω της ιστοσελίδας transfersgreece ο χρήστης θα λάβει από την transfersgreece ή απευθείας από τον παρόχο επιβεβαίωση για την κράτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e –mail).
O χρήστης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει ΑΜΕΣΩΣ την ορθότητα των στοιχείων της επιβεβαίωσης (όνομα ημερομηνία, προορισμός κ.λ.π) και να ενημερώσει την transfersgreece για τυχόν λάθη ή παραλείψεις το συντομότερο δυνατό και πάντως μέσα στην ίδια ημερολογιακή ημέρα καταχώρησης. Λάθη τα οποία αναφέρονται μετά την πάροδο της εργάσιμης ημέρας, μέσα στην οποία έγινε η καταχώρηση της κράτησης από τον χρήστη δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
Η εταιρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διορθώσει τα τυχόν λάθη σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η διόρθωση λάθους είναι εφικτή χωρίς κόστος ακόμη και κατόπιν έγκυρης ενημέρωσης από το χρήστη. Σημειώνεται ακόμα ότι η εκπρόθεσμη αναφορά λαθών ή η μη δυνατότητα διόρθωσης τους σε καμία περίπτωση δεν γεννά δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση.
Για την καλύτερη δυνατή σας εξυπηρέτηση σας συστήνουμε να έχετε ανά χείρας την ταυτότητα σας ή το ταξιδιωτικό έγγραφο με το οποίο θα ταξιδέψετε και να συμπληρώνετε τα στοιχεία σας βάσει αυτού.
Αφού λάβετε το επιβεβαιωτικό e-mail, η εταιρία θα προχωρήσει στον έλεγχο της κράτησης σας, δηλαδή ότι η κράτηση σας έχει εισαχθεί σωστά στο σύστημα κρατήσεων του παρόχου και ότι η πληρωμή σας ,μπορεί να επεξεργαστεί και να ολοκληρωθεί χωρίς πρόβλημα.
Όσον αφορά σε ‘’ειδικά αιτήματα’’ που σχετίζονται με οποιοδήποτε προϊόν ( π.χ. γεύματα, εγκαταστάσεις για ΑΜΕΑ, παιδικά καθίσματα κλπ), η εταιρία θα τα διαβιβάσει στον εκάστοτε πάροχο χωρίς να μπορεί να εγγυηθεί την εξυπηρέτηση τους. Ο χρήστης θα πρέπει να επιβεβαιώνει την ικανοποίηση του αιτήματος του σε επικοινωνία με τον εκάστοτε πάροχο.

Αποστολή εισιτηρίων και λοιπών ταξιδιωτικών εγγράφων    
Τα εισιτήρια αποστέλλονται στον χρήστη  ως ηλεκτρονικά εισιτήρια (e-ticket) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail), που έχει δηλωθεί από τον χρήστη κατά την διαδικασία της κράτησης.
Καθ’ όλη τη διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ο χρήστης οφείλει να φέρει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που επιβεβαιώνουν την κράτηση και την ταυτότητα του.

Τιμές
Η αμοιβή της transfersgreece για τη διαμεσολάβηση του συμπεριλαμβάνεται στη συνολική τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας ή του προϊόντος.
Η transfersgreece  ενημερώνεται για τις τιμές των ταξιδιωτικών προϊόντων και υπηρεσιών από τον εκάστοτε πάροχο. Για αλλαγές στις τιμές από τον πάροχο της  η transfersgreece δεν φέρει καμία ευθύνη.
Η transfersgreece δεν ευθύνεται για τα τέλη κράτησης που τυχόν επιβάλλονται από τον εκάστοτε πάροχο σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού ή της παροχής υπηρεσιών. Τα τέλη αυτά βαρύνουν αποκλειστικά τον χρήστη.
Κρατήσεις που ΔΕΝ πραγματοποιούνται απευθείας μέσω του δικτυακού τόπου ενδέχεται να έχουν διαφορετική τιμολόγηση. 

Τρόποι πληρωμής
  • Πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας στο σύστημα
  • Προπληρωμένη κάρτα
  • Pay Pal
 
 
Σε περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με κατάθεση στη τράπεζα, δίνεται διορία 24 ώρες για να γίνει η κατάθεση όλου του ποσού. Εφόσον η πληρωμή γίνεται με κατάθεση ο χρήστης πρέπει με δική του ευθύνη να ενημερώσει την εταιρία transfersgreece το συντομότερο δυνατό.
Πριν την εξόφληση του τιμήματος η εταιρία δεν έχει υποχρέωση να μεταβιβάσει τα εισιτήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα στον χρήστη. Σε κάθε περίπτωση η υποχρέωση του πελάτη για την εξόφληση του τιμήματος, για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που έχει παραγγείλει, παραμένει.
Η εταιρία transfersgreece ενδέχεται κατά τη δική της χρήση να προσκαλέσει τον χρήστη να προσκομίσει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο σχετικό με την διεύθυνση κατοικίας του ή αντίγραφο της πιστωτικής του κάρτας ή απόδειξη κατάθεσης τραπεζικού λογαριασμού του μέσω FAX πριν την οριστική έκδοση του εισιτηρίου.

Ακυρώσεις αλλαγές
Η transfersgreece αποτελεί διαμεσολαβητή τουριστικών προϊόντων ή υπηρεσιών, κατά συνέπεια δεν φέρει καμία ευθύνη για τη δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης καθώς οι όροι τίθενται από τον εκάστοτε πάροχο των τουριστικών προϊόντων ή υπηρεσιών.
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα σας να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε την κράτηση σας, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης καθώς και στο e mail επιβεβαίωσης. Είναι όμως δική σας ευθύνη να εξοικειωθείτε με τους συγκεκριμένους όρους χρήσης του παρόχου για τις ακυρώσεις και τις τροποποιήσεις.
Το ενδεχόμενο κόστος που θα προκύψει σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης τουριστικών προϊόντων ή υπηρεσιών βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη.
Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί αλλαγή τουριστικού προϊόντος ή υπηρεσίας, θα πρέπει να ενημερώσει την transfersgreece εγγράφως ώστε η τελευταία να μπορέσει να εξετάσει το ζήτημα για το αν υπάρχει η δυνατότητα αυτής της αλλαγής και η επιπλέον επιβάρυνση της.  
Κατόπιν της έκδοσης η ακύρωση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους του προμηθευτή.
Οι χρεώσεις για τη διαδικασία ακύρωσης ενός τουριστικού προϊόντος ή υπηρεσίας είναι οι ακόλουθες:
  • Ο χρήστης δεν δικαιούται ακυρωτικά  αν από δική του υπαιτιότητα ή από υπαιτιότητα τρίτου (πχ χάσει ή καθυστερήσει η πτήση του), ακυρώσει την κράτηση του.
  • Σε περίπτωση ακύρωσης λόγω ανωτέρας βίας δεν επιστρέφονται το κόστος της υπηρεσίας (προμήθεια) αλλά ούτε και τα τυχόν έξοδα πιστωτικής κάρτας ή άλλες επιβαρύνσεις.
  • Όταν η ακύρωση ή η αλλαγή γίνεται με υπαιτιότητα του προμηθευτή ο χρήστης δεν επιβαρύνεται οικονομικά  από τον  πάροχο.

Δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τον Ν. 2251/1994
Σύμφωνα με το Ν.2251/1994 περί ΄΄Προστασίας των καταναλωτών ΄΄ όπως αυτός ισχύει εκάστοτε, και ειδικότερα σε ότι αφορά τις διατάξεις περί σύναψης συμβάσεων από απόσταση (πχ μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου) ρητά εξαιρούνται του δικαιώματος υπαναχώρησης κατά την έννοια του εν λόγω νόμου, μεταξύ άλλων, οι υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών οι υπηρεσίες παροχής στέγασης ,υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων κλπ εάν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία ή προθεσμία εκτέλεσης. Ως εκ τούτου στη συγκεκριμένη εξαίρεση υπάγονται όλες οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες μεταφοράς που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας transfersgreece

Υποχρεώσεις –Ευθύνες εταιρίας
Η transfersgreece έχει την υποχρέωση να διαμεσολαβεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μεταξύ των πελατών και των παρόχων του εκάστοτε προϊόντος. Έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων και συνεργατών τους, και για έκτακτες καταστάσεις όπως ακυρώσεις καθυστερήσεις αλλαγές δρομολογίων μεταφορικών μέσων (πχ αεροπλάνων) λόγω αποκλεισμού περιοχών εξαιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτιών.

Τροποποίηση – Ανανέωση των Γενικών Όρων Συναλλαγών
Η transfersgreece διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να ανανεώσει τους παραπάνω όρους συναλλαγών οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση ενημέρωσης του χρήστη σχετικά.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Για κάθε διαφορά που προκύψει από την παροχή τουριστικού προϊόντος ή υπηρεσιών προς τον χρήστη, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.